נגב גליל
והערים המעורבות

מעט מהעשיה

הנגב

חוק החשמל

חיזוק ההתיישבות