יהודה ושומרון

מעט מהעשיה

המערכה על השטח

ההתיישבות הצעירה